List od Pani Dyrektor Fundacji Świetgo Mikołąja Email

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam do zakupu kartek charytatywnych Fundacji Świętego Mikołaja!

W tym roku wspólnie z drukarnią Art.Design Studio zachęcamy do przesłania życzeń świątecznych, które pomogą ufundować stypendia najzdolniejszej młodzieży z ubogich rodzin dając im niezwykle ważną szansę na naukę i rozwój talentów.

W Polsce jest wiele dzieci, które są jak ukryte diamenty. Dzieci, które są genialnymi matematykami, mają talent pisarski, doskonały słuch, zamiłowanie do sportu lub inne pasje. Dzieci z małych polskich miejscowości, wsi, odległych rejonów. Te dzieci chcą i mogą osiągnąć wiele. Przeszkodą w realizacji marzeń jest często brak pieniędzy. Fundacja Świętego Mikołaja wspiera ich poprzez stypendia edukacyjne. Od 2010 roku przyznaliśmy 1132 stypendia w całej Polsce.

Inwestycja w edukację jest niezwykle piękną i mądrą pomocą, która na zawsze zmienia ludzkie losy. Na nasze wsparcie czeka jeszcze wielu, wielu młodych ludzi, którzy patrzą niepewnie w swoją przyszłość. Czy będziemy mogli im pomóc, zależy także od Państwa.

Wystarczy doliczyć do ceny kartki 0,30 zł, lub przekazać przysługujący rabat ilościowy(już od 200 szt).Kwota zostanie przekazana przez drukarnię Fundacji.

Na każdej kartce za państwa przyzwoleniem będzie umieszczone nasze logo i informacja, że kartka wspiera Fundację.

 

W imieniu wszystkich naszych podopiecznych, tych obecnych i tych, którzy kiedyś nimi zostaną, z całego serca dziękuję za wsparcie!

Jestem pewna, że okazane dobro wróci do Państwa ze zdwojoną siłą.

Życzę Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Jolanta Michalewicz

Dyrektor

Fundacja Świętego Mikołaja

 

www.mikolaj.org.pl, www.stypendia.mikolaj.org.pl

tel. 22 825 03 90

Fundacja Świętego Mikołaja posiada status organizacji pożytku publicznego.
Numer KRS: 0000126602


Fundacja Świętego Mikołaja (www.mikolaj.org.pl) pomaga już 15 lat.

Zarejestrowaliśmy się w 2002 roku, wcześniej, od 1998 roku działaliśmy jako nieformalna grupa przyjaciół. Misją Fundacji jest pomagać mądrze, tak jak nasz patron – biskup św. Mikołaj, jeden z największych świadków wyobraźni miłosierdzia. Chcemy widzieć i rozumieć ludzi skrzywdzonych, ludzi w potrzebie.

Realizowaliśmy pierwsze w Polsce kampanie społeczne, m. in.: na rzecz Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci pod hasłem „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”; "Grunt to rodzina" – akcja zachęcająca do wsparcia rodzinnych domów dziecka (2004 – 2013 r.); "Mama w pracy" – akcja, której celem jest poprawa sytuacji matek na rynku pracy (kampanie społeczne 2007); "Bóg się rodzi. Pomóż samotnym matkom" – kampania na rzecz domów samotnej matki (z Caritas Polska, 2003 r.); "Bohaterowie Naszej Wolności" – akcja zorganizowana wspólnie z Ministerstwem Kultury (2000 r.) oraz wiele innych.

Od 2005 roku współpracujemy z Fundacją Episkopatu Polski przy realizacji kampanii Dnia Papieskiego. Wydajemy książki filozoficzne, organizujemy spotkania i konferencje.

Głównym nurtem działań Fundacji jest działalność edukacyjna i stypendialna.

Obecnie nasz największy program to Stypendia św. Mikołaja. Odnajdujemy najzdolniejsze dzieci z ubogich rodzin w całej Polsce i dajemy im niezwykle ważną szansę na naukę i rozwój talentów. Dzięki stypendium dzieciaki mogą pokryć podstawowe wydatki (np. dojazd do szkoły, obiady, okulary, podręczniki), mogą kupić rzeczy potrzebne do rozwoju zainteresowań (np. buty sportowe, wymarzony instrument, zapłacić za szkolenie żeglarskie, zestaw malarski). Do tej pory ufundowaliśmy 1132 stypendia.

15 lat Fundacji Świętego Mikołaja to między innymi:
•    37 kampanii społecznych
•    35 mln złotych na cele charytatywne
•    58 badań problemów społecznych
•    6,5 tysiąca dzieci korzystających z dotacji i stypendiów


Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem nagród:
• Europejska Nagroda Obywatelska 2011. Nagroda przyznawana przez Parlament Europejski
• W 2010 r. wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania za działalność na rzecz przełamywania stereotypów wobec pracujących matek oraz wprowadzania nowych standardów zatrudniania kobiet;
• Ubi Caritas 2008;     
• TOTUS 2006 w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”; 
• Pro Publico Bono 2005 w kategorii ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej za najlepszą inicjatywę obywatelską